บาคาร่าออนไลน์

เจ้าหน้าที่ไทยเฝ้าดูโรคไข้หวัดนกหลังผู้หญิงเสียชีวิตในจีน

เจ้าหน้าที่ไทยเฝ้าดูโรคไข้หวัดนกหลังผู้หญิงเสียชีวิตในจีน

ในขณะที่ Covid-19 และ Omicron อยู่ในใจของทุกคน กรมปศุสัตว์ได้ตื่นตัวในระดับสูงหลังจากผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกเมื่อเดือนที่แล้ว หญิงรายนี้เสียชีวิตจาก ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ที่ประเทศจีนและเจ้าหน้าที่ในไทยกำลังให้ความสนใจที่จะทำให้แน่ใจว่าไวรัสจะไม่แพร่ระบาดข้ามพรมแดนและเข้ามาในประเทศ ไข้หวัดนกเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี โดยองค์การอนามัยสัตว์โลก (World Organisation for...

Continue reading...